Intervju med Pontus Bergqvist om varför det är viktigt att tro på det man säljer.

Pontus Bergqvist. Key Account Manager. NRSE / Hållbara Kontoret

Frågor & Svar

F Hur kom det sig att du valde just säljaryrket?

S Jag valde inte detta yrke utan det blev bara så, det föll mig naturligt då jag tyckte om att arbeta med människor och tyckte om att skapa nya relationer. För mig är viktigt att arbeta med något man trivs med, så det inte bara blir ett arbete där man stämplar ut och hämtar lön, utan att det blir en hobby slash livsstil. Man bör känna att man tillför någonting, och inom försäljning där man alltid måste leverera så får man känslan av att man lever. Jag tänker på det som ett av arbetsmarknadens berg och dalbanor. 

Där jag nu befinner mig i mitt yrkesliv så känner jag att ordet försäljare blir fel titel på mig. Jag arbetar med relationer och att finnas tillhands och vara köpbar.  Jag tror på korta avtal och långa relationer. 

F Vad har du för bakgrund och när började du på ditt första säljjobb? 

S Jag började med B2B försäljning 2010, där jag ringde kalla samtal åt ett etablerat företag som hade en digital plattform. Där erbjöd vi annonsplatser och andra verktyg för marknadsföring. Jag inte hade någon gedigen försäljningsutbildning, så trillade jag in på en hård väg som krävde snabba resultat och endast med en provisionsbaserad lön. 

Jag såg många som gick samma väg som mig, bli vettskrämda, gav upp och la nog aldrig mer en tanke på att arbeta med försäljning igen. Det var nära att det blev samma utfall för mig, men jag hade förstod snabbt att när man väl lyssnar och förstår kundens behov så kan man erbjuda en lösning, om det finns i ens erbjudande självklart. 

Efter annonsförsäljning kom jag in i mötesbokning, först som anställd och senare där jag körde eget. Vi hjälpte bemanning och rekryteringsföretag med deras försäljning och mötesbokning med relevanta beslutsfattare.

F Hur kommer det sig att du lyckades med sälj?

S Det viktigaste när det kom till försäljning är att man ska tro på det man säljer. Som ett exempel, inom mötesbokningen tog jag mig bara mig ann uppdrag där företag arbetade med forma av CSR. När man pratar om försäljare så tänker nog folk fortfarande direkt att en försäljare bara pratar på som ”krokodilen”.  Så arbetar definitivt inte jag eller någon i mitt team, utan det gäller att lyssna som ”elefanten”, så man förstår behovet och att man kan presentera en relevant lösning. Eftersom jag startade mitt yrkesliv utan en inriktande utbildning, så lärde jag mig det på vägen. Där kom jag underfund med mina styrkor och kompletterade det med studier efter min nisch.

Ett tips till andra som är intresserade och kanske inte tänker på, är att ta kurser som handlar om hur man formulerar sig och att få förståelse för hur människor uppfattar ord. Det är viktigt hur man använder rösten, som att gå upp eller ner i tonläge, uttrycka pondus, förtroende och närvaro. Ord och tonläge är väldigt viktigt beroende på vad man har för relation.

F Vad särskiljer NRSE och Hållbara Kontoret från andra tjänsteföretag i samma bransch?

S Sedan NRSE Sverige och Hållbara Kontoret startade så har grundordet varit hållbarhet och hela verksamheten är byggd och utformad efter det, det är nog inte många som kan säga detsamma. När vi startade så var det inte så mycket tal om detta och det var få som önskade eller ställde detta som krav från sina leverantörer. Men vi har trott på detta, och våra på våra kunder. Vi haft sedan start hållbarhet som en viktig fråga. I början så arbetade vi inte med försäljning, utan vi växte genom rekommendationer. Nu börjar det bli mer önskvärt och uppmärksammat, och det som sker då hos företag som arbetar som oss men inte är miljömedvetna, är att man blir tvungen att ändra på sitt arbetssätt och sin företagskultur för att följa trenden.

Hållbarhet har funnits med oss sedan begynnelsen så är det naturligt för oss att alltid ligga i framkant med detta. 

Gällande våra tjänster så får man ett mervärde på allt, det kan vara donationer som sker, klimatkompensering eller andra roliga händelser som får en att känna att man faktiskt kan bidra och förändra. 

F Vad är det som motiverar dig att erbjuda tjänster från NRSE och Hållbara Kontoret?

S Då är vi tillbaka till att man ska tro på det man erbjuder. Om jag får igång ett samarbete gällande någon av våra tjänster som vi erbjuder, så vill jag kunna skapa mervärde, en positiv förändring och veta att vi båda är tillfredsställda med denna lösning. Man kan faktiskt göra skillnad, många bäckar små och ju fler samarbeten vi har desto större hållbar påverkan kommer vi att kunna ha. 

F Vad betyder det att vara Svanenmärkt?

S För mig betyder det ett ansvar och samtidigt att vi lyckats göra alla moment på rätt sätt. Att inte ens 1 % av Sveriges städbolag idag är certifierade med Svanen, är för mig ett stort frågetecken. Ja det är kostsamt, energi- och tidskrävande att få certifieringen, och skulle säga att det är svårare att bibehålla den, då svanens krav ökar år för år, men man får så mycket utav det också, jag kan stolt berätta att vi är ett av få företag som arbetat hårt för detta eftersom det även ger våra samarbetspartners mycket fördelar. Eftersom vi byggt upp stora delar av företaget efter svanens kriterier så har det gett oss en stabil grund, med ytterst liten personalomsättning.

Vår personal trivs här och det avspeglar sig utåt hos kund, lokalvårdarna hos oss har en stor yrkesstolthet.

F Hur tycker dom tjänster som du erbjuder förbättrar hållbarheten?

S Det är många bäckar små som gör den stora skillnaden, men det är självklart bättre att ha en hållbar tjänst än ingen alls. Alla våra tjänster har en hållbar tanke bakom sig. Det blir ekonomiskt hållbart då vi sitter på starka ramavtal med leverantörer på deras miljösortiment, som annars kan bli dyrare. Det kan var svårt att hänga med i svängarna om man inte har dessa frågor i sina dagliga uppgifter, men då vi har det så uppdaterar vi oss ständigt och på våra kunders vägnar. När vi tar oss an uppdrag så ser vi långsiktigt och helheten. Vi binder inte upp våra kunder i onödiga avtal.

Vi ger verkligen företagen en skjuts gällande miljö- och hållbarhet om vi tar över flera tjänster. Där man även kan få allt i siffror för eget nöjes skull eller om man gör hållbarhetsrapporter.

Va ingen främling, hör av er till oss med funderingar, så ska vi om vi kan hjälpa till så att ni får en klarare sikt hur ni kan förbättra ert arbetssätt i framöver och kunna uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhet.

Som en insats för att förbättra vår kommunikation till våra nuvarande men även till potentiella nya kunder har vi på NRSE och Hållbara Kontoret startat en serie med intervjuer med våra medarbetare med förhoppningen att klargöra vår vision för hållbarhet.

  • 073 523 64 45

  • pontus@hallbarakontoret.se

PONTUS BERGQVIST

Key Account Manager

Bli Uppringd