BYGGSTÄD
BYGGSTÄD

NRSE Byggstäd

Vi kan byggsvängen. Vi löser samtliga delar av städningen på entreprenaden.

Finess, kort inställelsetid och god dialog mellan leverantörer inom arbetsplatsen är några av grundstommarna för ett långsiktigt samarbete.

Vi vet vad vi håller på med när det kommer till samtliga typer av städningar på en byggarbetsplats i Stockholm.

Etableringsstädning, byggstädning, grovstädning och slutstädning är några av de mest frekventa arbeten vi gör på större entreprenader. Vid etableringsstädning tillhandahåller vi även förbrukningsartiklar såsom kaffe, toalettpapper, tvål m.m.

Med tanke på det höga tempot och en enorm belastning kräver kunden väldigt korta inställelsetider och ett effektivt arbete av oss som leverantör.

Som kund kan du göra ekonomiska såväl som sociala och miljömässiga vinster genom att hantera ett litet problem snabbt.

Konsultera med oss för att titta på hållbara lösningar med exempelvis rondering av fastighet och effektiva lösningar så fort ett problem uppstår. Den som väntar länge med åtgärdande av ett litet problem kan få förödande konsekvenser.

  • Var tydliga med besiktningsdatum och hur eventuella avvikelser skall hanteras.

  • Ha så pass god framförhållning som möjligt inför projekt.

  • Projektledare på byggarbetsplatsen skall ha en kontaktperson på NRSE som den kan kontakta oavsett ärende.

  • Ha rätt medel, redskap och personal på plats.

Ska vi boka ett möte?

Vi kommer gärna ut till er och lyssnar på hur ni arbetar idag. Om vi har tur så kan vi även presentera en alternativ lösning som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt effektivare än idag.

Vi återkommer inom en arbetstimme!

NRSE Byggstäd

Vi kan byggsvängen. Vi löser samtliga delar av städningen på entreprenaden.

Finess, kort inställelsetid och god dialog mellan leverantörer inom arbetsplatsen är några av grundstommarna för ett långsiktigt samarbete. Vi vet vad vi håller på med när det kommer till samtliga typer av städningar på en byggarbetsplats i Stockholm. Etableringsstädning, byggstädning, grovstädning och slutstädning är några av de mest frekventa arbeten vi gör på större entreprenader. Vid etableringsstädning tillhandahåller vi även förbrukningsartiklar såsom kaffe, toalettpapper, tvål m.m.

Med tanke på det höga tempot och en enorm belastning kräver kunden väldigt korta inställelsetider och ett effektivt arbete av oss som leverantör.Som kund kan du göra ekonomiska såväl som sociala och miljömässiga vinster genom att hantera ett litet problem snabbt. Konsultera med oss för att titta på hållbara lösningar med exempelvis rondering av fastighet och effektiva lösningar så fort ett problem uppstår. Den som väntar länge med åtgärdande av ett litet problem kan få förödande konsekvenser.

  • Var tydliga med besiktningsdatum och hur eventuella avvikelser skall hanteras.

  • Ha så pass god framförhållning som möjligt inför projekt.

  • Projektledare på byggarbetsplatsen skall ha en kontaktperson på NRSE som den kan kontakta oavsett ärende.

  • Ha rätt medel, redskap och personal på plats.

Ska vi boka ett möte?

Vi kommer gärna ut till er och lyssnar på hur ni arbetar idag. Om vi har tur så kan vi även presentera en alternativ lösning som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt effektivare än idag.

Vi återkommer inom en arbetstimme!

Vill du också ha en hälsosam arbetsplats?

Vi tror på personlig kontakt och snabb återkoppling.