SNÖSKOTTNING 
SNÖSKOTTNING 

NRSE Snöskottning

En trygg leverantör med certifierade medarbetare för både tak och markskottning

När snön väl tränger in på våra gator och tak så är det inte bara kollektivtrafiken som påverkas. Tak och gator som inte skottas på ett säkert och riskfritt sätt kan både skada personer och inventarier som vi håller kärt. NRSE levererar tjänster för båda maskinell och manuell skottning av mark och tak, på såväl stora som små objekt.

Vare sig ni är en stor fastighetsägare eller en mindre BRF så skräddarsyr vi avtal som passar er bäst. Generellt sett finns det två olika typer av avtal att teckna; avropsavtal och bevakningsavtal.

Det handlar i grund och botten om vem som kommer hållas ansvarig vid en eventuell skada på grund av halkrisk eller skaderisk på grund av snöfall.

Avropsavtal:

Beställaren tar själv ansvar för när och vad som ska skottas och vi agerar utefter dina instruktioner.

Avtalet innebär en snöskottnings- och istappsborttagningsberedskap inom 24 timmar. Det innebär att vi är på plats inom 24 timmar med rätt redskap, säkerhetsanordningar och personal.

Mest förmånligt från både ett säkerhets- och ekonomiskt perspektiv rekommenderar vi att ni bokar skottning av taket en städdag då bilar ska vara borta normalt för att minska tidsåtgång och skaderisk.

Bevakningsavtal:

Leverantören ansvarar för när och vad som ska skottas. Leverantören är fullt ansvarig för eventuella skador på fastighet och individer som orsakas av snö och is.

Avtalet omfattar en snöskottnings- och istappsborttagningsberedskap dygnet runt.

Denna lösning kostar en slant mer men ger dig som kund total frihet från ansvar och försäkringsärendet om en olycka skulle vara framme. Däremot är det viktigt att rätt takanordningar finns på fastigheten.

Vid osäkerhet om rätt anordningar finns på plats kan vi utföra samtliga åtgärder som säkerställer ett väl förberett tak.

  • Vi bokar ett möte med er.

  • Vi lyssnar på er och hur ni har det idag.

  • Vi tar fram en offert med en skräddarsydd lösning.

  • Ni har flera tjänster, men en kontaktperson och en faktura!

Ska vi boka ett möte?

Vi kommer gärna ut till er och lyssnar på hur ni arbetar idag. Om vi har tur så kan vi även presentera en alternativ lösning som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt effektivare än idag.

Vi återkommer inom en arbetstimme!

NRSE Snöskottning

En trygg leverantör med certifierade medarbetare för både tak och markskottning

När snön väl tränger in på våra gator och tak så är det inte bara kollektivtrafiken som påverkas. Tak och gator som inte skottas på ett säkert och riskfritt sätt kan både skada personer och inventarier som vi håller kärt. NRSE levererar tjänster för båda maskinell och manuell skottning av mark och tak, på såväl stora som små objekt.

Vare sig ni är en stor fastighetsägare eller en mindre BRF så skräddarsyr vi avtal som passar er bäst. Generellt sett finns det två olika typer av avtal att teckna; avropsavtal och bevakningsavtal. Det handlar i grund och botten om vem som kommer hållas ansvarig vid en eventuell skada på grund av halkrisk eller skaderisk på grund av snöfall.

Avropsavtal:

Beställaren tar själv ansvar för när och vad som ska skottas och vi agerar utefter dina instruktioner.

Avtalet innebär en snöskottnings- och istappsborttagningsberedskap inom 24 timmar. Det innebär att vi är på plats inom 24 timmar med rätt redskap, säkerhetsanordningar och personal.

Mest förmånligt från både ett säkerhets- och ekonomiskt perspektiv rekommenderar vi att ni bokar skottning av taket en städdag då bilar ska vara borta normalt för att minska tidsåtgång och skaderisk.

Bevakningsavtal:
Leverantören ansvarar för när och vad som ska skottas. Leverantören är fullt ansvarig för eventuella skador på fastighet och individer som orsakas av snö och is.

Avtalet omfattar en snöskottnings- och istappsborttagningsberedskap dygnet runt.

Denna lösning kostar en slant mer men ger dig som kund total frihet från ansvar och försäkringsärendet om en olycka skulle vara framme. Däremot är det viktigt att rätt takanordningar finns på fastigheten. Vid osäkerhet om rätt anordningar finns på plats kan vi utföra samtliga åtgärder som säkerställer ett väl förberett tak.

  • Vi bokar ett möte med er.

  • Vi lyssnar på er och hur ni har det idag.

  • Vi tar fram en offert med en skräddarsydd lösning.

  • Ni har flera tjänster, men en kontaktperson och en faktura!

Ska vi boka ett möte?

Vi kommer gärna ut till er och lyssnar på hur ni arbetar idag. Om vi har tur så kan vi även presentera en alternativ lösning som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt effektivare än idag.

Vi återkommer inom en arbetstimme!

Vill du också ha en hälsosam arbetsplats?

Vi tror på personlig kontakt och snabb återkoppling.