NRSE KUNDCASE

Svenska Kyrkan  

Skarpnäcks församling är en av Svenska kyrkans större församlingar i Stockholm. 

Skarpnäcks församling är en av Svenska kyrkans större församlingar i Stockholm. Med ett tydligt miljömål och en långsiktig plan för ett starkare och mer hållbart förhållningssätt blev det ett naturligt steg att använda NRSE för lokalvårdstjänster. Församlingen hade (och har) två fantastiska lokalvårdare, Patricia och Christina, som arbetade för den tidigare leverantören som församlingen använde. När NRSE presenterade en lösning med tydligare kvalitetsledning, miljöledning och en långsiktigare relation så anställde NRSE Patricia och Christina för att bibehålla det gedigna arbetet de gör, och samtidigt uppgradera lokalvården till en Svanenmärkt tjänst.

Stendörren Fastigheter

Vi på Stendörren är otroligt nöjda med de insatser NRSE tillhandahåller. 

Vi på Stendörren är otroligt nöjda med de insatser NRSE tillhandahåller. Hos oss är flexibilitet, tillgänglighet och en konkurrenskraftig lösning av yttersta vikt. NRSE sköter lokalvård, trapphusstädning samt byggstädning på några av våra projekt och vi kan inte säga något mer än att de överträffar våra förväntningar.

Kungliga Operan

Varje år har vi flera hundra tusentals besökare vilket skapar ett otroligt tryck på lokalerna.

Varje år har vi flera hundra tusentals besökare vilket skapar ett otroligt tryck på lokalerna. På Kungliga Operan är det viktigt att lokalerna är representativa och att kompetenta personer utför specialiserade städarbeten. NRSE sköter idag höghöjdsstädning samt golvvårdsarbeten som den inhouse personalen på Kungliga Operan inte utför på egen hand. Två år i rad har nu NRSE fått det prestigefyllda uppdraget. Främst på grund av ett gediget och dedikerat arbete, men även konkurrenskraftigt pris, hög kvalitet och en väldigt hög servicenivå. 

Frescati Sportcenter 

Över 7000 kvm mitt på Stockholms Universitet ligger Frescati Sports Center.

Över 7000 kvm mitt på Stockholms Universitet ligger Frescati Sports Center. En anläggning där såväl skolor, universitetsstudenter och andra besökare dagligen utnyttjar lokalerna för gymning, badminton, pingis, innebandy, fotboll, basket och mycket mer. Ett komplicerat objekt med stora omklädningsrum, duschutrymmet och ett flertal hallar för diverse aktiviteter. Tillsammans med styrelse och verkställande personer på anläggningen arbetar NRSE ständigt med att förbättra kvaliteten och kämpar för att hitta nya innovativa lösningar för lokalvården. Det går inte alltid smärtfritt, med tanke på den enorma omsättningen av besökare på anläggningen, men tillsammans med NRSE och personalen på Frescati Sports Center hittar vi alltid nya lösningar.

På anläggningen har NRSE även ansvaret för rondering av fastigheten en gång per vecka där vi går igenom vitala delar av fastigheten för att säkerställa en god upplevelse för besökarna

NetEnt   

Med ca 6 500 kvm yta och ett representativt kontor är det viktigt för oss med fräscha lokaler och att driften av lokalvården sker utan problem.

Med ca 6 500 kvm yta och ett representativt kontor är det viktigt för oss med fräscha lokaler och att driften av lokalvården sker utan problem. NRSE sköter i dagsläget samtlig lokalvård, storstädning, mattvätt och handyman hos oss och det fungerar smärtfritt. I startskedet stötte vi på en del barnsjukdomar men det jag gillar med NRSE är snabb ärendehantering och ett lösningsorienterat förhållningssätt.

Ryds Bilglas

En kund med hög komplexitet som kräver kostnadseffektiva lösningar.

Ryds Bilglas är Sveriges största bilglasexpert och på över 15 verkstäder samt huvudkontoret, som är beläget i Huddinge, levererar NRSE sin Svanenmärkta lokalvård. Kunden har tydliga riktlinjer kring kostnadsställen och utformning av fakturering för att underlätta deras interna bokföring av enheterna. NRSE har skräddarsytt faktureringen för att det skall passa kundens behov, samt tagit fram ett upplägg för lokalvården som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. 

Vill du också ha en hälsosam arbetsplats?

Vi tror på personlig kontakt och snabb återkoppling.