Toufiq Saifi. Human Resources / Administration. NRSE / Hållbara Kontoret

Toufiq Saifi om hur ska en organisation ta sig an utmaningen med att anställa nyanlända.

Frågor & Svar

F Skulle du kunna berätta om din resa inom NRSE och hur den har sett ut? 

S När jag började jobba på NRSE blev jag anställd som en lokalvårdare på deltid, detta på grund av att jag samtidigt studerade Svenska och Samhällskunskap på Uppsala Universitet och hade vid tillfället inte möjlighet att bli anställd på heltid. Jag hade vid tillfället bott i Sverige i ca ett år och kände att det var väldigt viktigt för mig att lära mig korrekt svenska på universitetsnivå samtidigt som jag uppdaterade mina meriter från Afghanistan till en svenskt standard. Det tog mig två år med tre intensiva terminer för att fullfölja mina studier här i Sverige samtidigt som jag jobbade och byggde upp en relation med Aria och Björn som är ägare, VD respektive Vice VD / Verksamhetschef på NRSE.

När jag var klar med mina universitetsstudier blev till frågan av Aria om jag var intresserad att jobba heltid på NRSE. Anställningen skulle innefatta rollen som administratör inom ekonomi men även att vara HR ansvarig. Jag tog mig an utmaningen med stor entusiasm, redan från start var jag fokuserad på att göra mitt bästa för att lyckas på mitt nya jobb och kunna etablera mig i det svenska samhället. Jag tycker det har gått galant. 

F Du har tidigare jobbat inom administration och ekonomi i ditt hemland Afghanistan, hur var övergångsperioden för dig när du väl började jobba på ett svenskt företag?

I Afghanistan jobbade för den Italienska konsulatet under fyra års tid med just admin och ekonomifrågor, så jag hade med mig dom kunskaper som man bör ha, men jag märkte redan från start att det fanns stora skillnader mellan hur saker och ting fungerade på en svenskt arbetsplats, till skillnad från hur saker och ting gjordes i Afghanistan.

Därför bestämde vi oss redan från start  att jag skulle ha en inlärningsperiod på tre månader. Under den tiden så arbetade jag i en mer långsamt takt, mest på grund av att jag var tvungen att lära mig nya regelverk och kommunicera effektivt genom mail på korrekt svenska, men även lära mig rent allmänt, hur svenska kontorsadministrationsrutiner fungerar. Med tiden så fick jag mer arbetsuppgifter och mina ansvarsområden utvecklades. 

Idag har jag kommit in i arbetsuppgifter väldigt bra tycker jag och känner att det är väldigt givande. Mina ansvarsområden är ekonomi, fakturering, fakturabetalningar, lönespecifikationer, löneutbetalningar, bokföring av inbetalningar, hantering av påminnelser, human resources, kontroll av anställningsavtal, systemadministration av ny kund, föra protokoll av ledningsmöten, uppdatera avtal för befintliga kunder, leveranshantering, hantering och uppdatering av rutiner, utbildning av personal och till en viss mån kundkontakt.

F Ni har väldigt många nyanlända som jobbar hos er på NRSE hur funkar det?

Vi är ett företag som växer konstant  detta beror på till en viss del på vår sälj och marknadsföring avdelning men en stor bidragande faktor är våra underbara medarbetare som gör sitt absolut yttersta varje dag för att vi ska ha glada och nöjda kunder. Det tycker jag är en tecken på att vi gör någonting rätt.

När man jobbar inom lokalvård så blir det att man per automatik tar sig utmaningen att integrera nyanlända in i det svenska samhället. Detta beror på att många som kommer till Sverige från ett annat land och har svårt med språket och ser en anställning som lokalvårdare som språngbräda för att kunna integrera sig  i den svenska samhället. Utifrån den aspekten så tycker jag det vi gör är väldigt viktigt och otroligt givande.

NRSE som arbetsgivare tar ett stort ansvar och skapar verkliga förutsättningar för nyanlända att etablera sig och lyckas. Det är något vi är otroligt stolta över. 

F Hur många procent av medarbetarna som jobbar på NRSE är nyanlända som har svårt med språk och löser ni språkbarriär utmaningen? 

Vi har två språkbarriärer som direkt reflekterar på hur vi presterar på den svenska arbetsmarknaden, detta är en huvudfråga för oss. Den första språkbarriärer är den svenska språket och den andra är engelskan. Av samtliga våra medarbetare så kan ca 80 procent kommunicera antingen på svenska eller engelska utan några som helst svårigheter. Resterande 20 procenten är i vad vi kallar inledningsfasen, vilken innebär att de är i processen av att lära sig antingen svenska eller engelska. Dessa medarbetare kommer till en stor del från Sydamerika, som tur är har vi Lee som arbetsledare som är från El Salvador. Detta gör så att det blir väldigt enkelt att för att kunna leverera den kvalitet som behövs till våra kunder samtidigt som vi är lyhörda för deras behov.  

Som en insats för att förbättra vår kommunikation till våra nuvarande men även till potentiella nya kunder har vi på NRSE och Hållbara Kontoret startat en serie med intervjuer med våra medarbetare med förhoppningen att klargöra vår vision för hållbarhet.

  • 076 411 47 79

  • toufiq@nrse.se

TOUFIQ SAIFI

HR/Admin