Aria Zargarian och Björn Lundgren om att vara hållbar från dag ett.

Björn Lundgren. Vice Vd/ Verksamhetschef. NRSE / Hållbara Kontoret

Aria Zargarin. VD. NRSE / Hållbara Kontoret

Frågor & Svar

F Hur vill ni som organisation påverka eran omvärld positivt?

S Björn: Vi kan inte påverka hela världen men man kan ju påverka sin omgivning och göra sitt bästa för ha en positiv inverkan på sin direkta omgivning. Sedan gör vi vår yttersta för att vara så skonsamma mot miljön som möjligt och ta hållbarhetsfrågor på fullaste allvar. 

S Aria: Det ska vara någonting som vi tycker det är roligt att göra. För oss betyder det att vi måste göra någonting som skapar verklig värde för andra personer. Jag tänker mycket på hur vi ska göra det bra för våra kunder. 

Vi kan upplysa våra medarbetare och våra kunder om vad dom kan göra för att vara med att bidra till att påverka vår omvärld. Jag menar om vi jobbar med nåt som vi tycker är kul så kommer vi per automatik attrahera andra som har samma intressen som vi har och vi kan  växa tillsammans. 

S Björn: Du kan påverka dom runt omkring dig på ett positiv sätt och dom kan i sin tur påverka andra på ett positivt sätt. Man ska skapa en organisation där man vill gå till jobbet. En positiv inställning leder till att man hittar andra som har en positiv inställning. 

F Varför har ni valt att ta den miljövänliga vägen, när det är mer administrativt arbete och att bedriva verksamheten på ett hållbar är mer komplicerad?

S Björn: För att för oss finns det ingen annan alternativ som är intressant. Svårare än så är det inte. Jag tycker inte det ska vara en fråga om företag ska vara miljövänliga och hållbara idag.

S Aria: Jag håller med till 100 procent.  

F Lokalvård och facility management sektorn förknippas ofta med miljöfarliga kemikalier hur gör ni för att vara miljövänliga?

S Aria: Det här är en jätteintressant fråga, när man pratar om miljöfarliga kemikalier så förknippas det oftast med lokalvård och städning av kontorsmiljöer. När det kommer till kemikalier som vi använder hos våra kunder så har vi fyra stycken städmedel eller kem som det kallas i branschen. Dessa är: Allrent, Sanitetsrent, Fönsterputs och Grovrent. Dessa städmedel är miljömärkta, men man behöver ställa sig frågan vad betyder det och räcker det?

Vi tycker inte det därför ställer vi krav på våra leverantörer att alla våra städmedel uppnår Svanens riktlinjer. Exempelvis så använder vi oss av ultrarent vatten, som är avjoniserat vatten som tar upp jonerna som finns i bakterier utan att lämna några spår av kemikalier efter sig. 

S Björn: Vi tänker hela tiden framåt och letar efter trender som bevisligen fungerar och är ännu mer miljövänliga och skonsamma mot miljön. Vad kan vi göra för att bli bättre i framtiden när det kommer till hållbarhet och miljö. Vi måste alltid tänka steget längre för att det finns ingen best practice idag som visar hur ett företag ska vara helt hållbart eller klimat neutral.

Vi vill vara ett best practice exempel i framtiden. 

F Vilka punkter är viktiga för er när det kommer till att driva en hållbar organisation?

S Aria och Björn: Att man som en organisation ska ha en större syfte. God kommunikation både internt och extern så att alla parter vet vad det är som händer. Bra arbetsvillkor är jätteviktigt. Datainsamling är viktigt, hur många gram soppåsar som används hos oss per städat kvadratmeter, hur många mikroliter kemikalier som använts per städat kvadratmeter, hur mycket våra bilar faktiskt förbrukar och vad dom bör förbruka enligt leverantören. Att verkligen göra en klimatberäkning så att du vet hur mycket koldioxid du släpper ut, för annars blir det svårt att minska det. Vara uppdaterad med vad som händer i branschen, att ha rätt maskiner, rätt medel med rätt redskap. Sen kommer det tillbaka till att det är det extremt viktigt att ha roligt på jobbet. 

F Hur är relationen till era kunder?

S Björn: Vi har en ärligt relation till våra kunder, vi är inte den typiska säljaren som kommer in och försöker sälja på någonting som kunden inte behöver. Vi försöker att jobba tillsammans med våra kunder och inte mot eller för. 

S Aria: Jag tror att vi generellt sett har en väldigt nära relation till våra kunder om man jämför med våra konkurrenter. Vi försöker att ha en transparent och givande relation. 

F Vilken relation har till era leverantörer och varför väljer ni dem?

S Aria: Vi har en tydlig leverantörs policy som vi använder oss av för att utvärdera våra leverantörer. Framför allt handlar det om att dom måste tänka som vi gör när det kommer till hållbarhetsfrågor, med tanke på att dom blir en del av vårt erbjudande. Nästa steg handlar om att vi kommer att kräva att våra leverantörer gör klimat beräkningar så att vi vet hur deras verksamhet påverkar vårt verksamhet. 

S Björn: De ska vara likasinnade och måste också arbeta hållbart. Tror det att det är viktigt att dom tänker till. 

F Hur utbildar ni eran personal i hållbarhetsfrågor?

S Aria: Om vi tittar för två år sen så hade vi inga direkta utbildningar i hållbarhetsfrågor. Idag handlar det om att medarbetarna ska veta om att vi jobbar hållbart och förstå vad det innebär i praktiken och hur det påverkar vår omvärld. För att uppnå det så räcker det inte med att vi tar upp det bara i introduktionsdagen, utan att man måste kontinuerligt ha utbildningar där vi förklarar vad som händer i företaget, hur vi jobbar med miljöfrågor idag, vilka nyheter som finns och hur vi ska kunna ta oss dom utmaningar som kommer. 

S Björn: När man ska införa en ny policy så ska alla veta; vad innebär det, varför gör vi det och hur ska vi gå tillväga för att uppnå våra hållbarhetsmål. Det är jätteviktigt att alla våra medarbetare förstår helheten och varför det är så viktigt med miljöfrågor. 

F Vad tycker ni om allt uppmärksamhet som Greta Thunberg har fått för sin ställning för en mer hållbar framtid?

S Aria och Björn: Vi tycker det är jätte, jätte bra. Men vi är väl lite oroliga över att det blir lite för mycket press på henne som en ungdom.

F Slutligen vad är eran syn på framtiden och hållbarhet, är ni pessimistiska eller optimistiska?

S Aria och Björn: Vi är optimistiska och hoppas verkligen att fler och fler företag börjar nu jobba mer hållbart för att vi ska kunna ha en chans att erbjuda våra barn dom förutsättningar som vi har idag. 

Som en insats för att förbättra vår kommunikation till våra nuvarande men även till potentiella nya kunder har vi på NRSE och Hållbara Kontoret startat en serie med intervjuer med våra medarbetare med förhoppningen att klargöra vår vision för hållbarhet.

  • 072 079 37 67

  • aria@nrse.se

ARIA ZARGARIAN

VD

  • 072 079 37 68

  • björn@nrse.se

BJÖRN LUNDGREN

Verksamhetschef/Vice VD