Aria Zargarian och Björn Lundgren om att vara hållbar från dag ett.

Björn Lundgren. Vice Vd/ Verksamhetschef. NRSE / Hållbara Kontoret

Aria Zargarin. VD. NRSE / Hållbara Kontoret

Frågor & Svar

F Hur tänkte ni när ni startade verksamhet utifrån en miljövänlig perspektiv redan 2014?

S Aria: För oss handlade det främst om att skapa en hållbar nisch på marknaden. Vi gjorde en marknadsundersökning och upptäckte att det fanns över 6000 städföretag i Sverige men endast 0.06% var Svanenmärkta. Vi visste redan då att vi inte ville vara ett vanligt företag som erbjuder städtjänster, eftersom vi inte ville vara som alla andra. 

S Björn: Vi ville särskilja oss och hitta en nisch. Aria studerade hållbarhet på Stockholms Universitet och vi pratade mycket om att vi ville vara hållbara och att vi måste vara ett hållbart företag om vi ska jobba inom facility management. Det var anledningen att vi valde att Svanenmärka NRSE redan från start. 

S Aria: Vi kände att miljöfrågor och hållbarhet skulle bli mer relevant och att vi här fann en nisch som vi själva trodde på, vilket var väldigt viktigt för oss. Att starta ett företag som inte var miljövänligt var ingen alternativ för oss.  

F Vilka första steg tycker ni att andra organisationer som vill bli hållbara ska ta för att bli mer skonsamma mot miljön?

S Björn: Första steget är få företaget att få alla medarbetare att gå mot samma hållbarhetsmål. Det är en utmaning som alla företagare ska ta sig först och främst.

S Aria: Sen ska man titta på ens leverantörer och fråga dom hur jobbar med hållbarhetsfrågor. Dom flesta företag med mer än 50 anställda har någon sort leverantör policy och code of conduct. Jag tycker dessa bör även behandla hållbarhetsfrågor, som social, miljömässigt och ekonomiskt hållbarhet. 

Det finns även mycket verktyg idag som visar hur du påverkar miljön, exempel visst kan man göra en klimatberäkning hos oss genom hållbarframtid.se. Det första steget är just att samla in data och veta vad det är vi gör och hur påverkar det vår omvärld. Om vi använder den här maskinen i våran städning vad är det som händer, finns det spillprodukter? om så vad går dom någonstans och hur hanteras dom. 

Om man blundar och säger att det har funkat tidigare så är det antagligen inte så jätte bra, med tanke på att du förmodligen blundar för sanningen av en viss anledning. 

F Vad betyder exakt hållbarhet för er?

S Aria: För oss är hållbarhet uppdelad i tre grenar; social, miljömässigt och ekonomiskt. Socialt handlar det om att vi måste vara omtänksamma och rent konkret ta hand om varandra som medarbetare både under arbetstid men även privat om något skulle inträffa.

S Björn: Jag tror även att det är viktigt att visa omtanke och kunna känna medkänsla med andra människor.  Du ska veta att dina medarbetare är här för dig och att vi ställer upp för varandra i vått och torrt. 

S Aria: Miljömässigt hållbarhet för oss handlar om att vi ska arbeta miljövänligt i alla led inom organisationen genom att exempel visst begränsa vår koldioxidutsläpp och inte använda oss av kemikalier när det inte är absolut nödvändigt.

Målet är alltid att skapa en bra framtid så att våra barn kan också leva på den här planeten. 

Social hållbarhet handlar om att våra medarbetare inte enbart ska kunna klara sig, utan även ha möjligheter och få den stöd som behövs för att kunna utvecklas utifrån de möjligheter som finns tillgängliga. Exempel på det kan vara att vi ger dom den stöd de behöver när dom ska lära sig svenska språket.  

Ekonomiskt hållbarhet handlar för oss att det måste fungera långsiktigt. NRSE måste kunna gå i vinst för att vi ska kunna fortsätta bedriva verksamheten. Våra kunder måste även tjäna på att ha oss som leverantör. Våra anställda måste tjäna pengar. Vi är en av få aktörer som faktiskt följer kollektivavtal. Men vår lönsamhet får inte skapas på bekostnad av framtida resurser, hållbart är för oss någonting som ska fungera långsiktigt.

S Björn: Jag håller med, för mig handlar hållbarhet helt enkelt om att leva och driva en organisation på ett sätt så att nästa generation som kommer efter oss ska kunna leva och ha det bra. För att ge ett par klara exempel kan man säga att när det kommer till social hållbarhet så är vi arbetsintegrerande, när det kommer till miljömässigt hållbarhet är vi Svanenmärkta och när det kommer till ekonomiskt hållbarhet följer vi facklig kollektivavtal.

F Vilken värde känner ni att ni erbjuder kunden genom att erbjuda hållbara tjänster?

S Aria: Ett stort problem som organisationer har idag är the war on talent, alltså få tag på bra medarbetare som passar just till den tjänsten som man söker. 

Personer med rätt kompetens är högprioriterade med tanke på högkonjunktur som råder. Vi är ett miljömedveten och hållbar företag som jobbar med kontorstjänster. Vi skapar ett stort värde för våra kunder med tjänster som syns, som lokalvård, fönsterputsning, mattvätt, kontorsväxter, kaffemaskiner med mera. Detta gör att när våra kunder ska anställa personal så kan dom stoltsera med att vi en sådan typ av leverantör, vilket i sin tur gör att arbetssökande känner större värde att börja på det företaget.

För att generellt sätt så är det unga människor idag som man anställa, och många av dom är väldigt miljömedvetna i sitt privatliv. Jag tror att unga talanger kommer att välja den mer hållbara alternativet. Det tror jag kommer bli en jätte viktigt när kommer till att rekrytera personer med rätt kompetens. 

S Björn: Kunden blir en mer attraktiv arbetsgivare samtidigt att dom på ett mätbart sätt bidrar positivt till miljön genom att helt enkelt ha oss som en hållbar leverantör. 

S Aria: En annan sak är att alla företag som omsätter mer än 500 miljoner idag måste skriva en hållbarhetsredovisning. Detta är viktigt för vi kan redovisa nyckeltal som dom kan använda sig av, som exempel mikroliter av kem per städat kvadrat. Det är intressant att kunna få ut nyckeltal från en leverantör när man som en stor organisation ska redovisa hållbarhetsfrågor. 

S Björn: Som Aria tidigare nämnde kan dom exempel visst genom vår nya tjänst hållbarframtid.se kunna mäta sin carbon footprint och komma med konkreta förslag för hur dom ska bära sig åt för att bli klimatneutrala.

Som en insats för att förbättra vår kommunikation till våra nuvarande men även till potentiella nya kunder har vi på NRSE och Hållbara Kontoret startat en serie med intervjuer med våra medarbetare med förhoppningen att klargöra vår vision för hållbarhet.

  • 072 079 37 67

  • aria@nrse.se

ARIA ZARGARIAN

VD

  • 072 079 37 68

  • björn@nrse.se

BJÖRN LUNDGREN

Verksamhetschef/Vice VD